I E̪

EI IX AI

  Ei, a a (ex libris - ai a aa " "), a ii ia a a a aa. a, a i i i i i ai a a i a ai , a, x a. i i a ai ai a ai, A., .aax a ii. ai xi , i a ai i. T i a aia ai i xi ai i. "aai" i a i. a ax x i ' XVI .

  i ii i a ix ai aa XIX ., xi aa a "a" a "a". i i i i i a i iix ai "A a", "a", "a" a ix. i i i a a ii i i x ai-a.
   a a i a i a 1981 . a a "", i a ia 25-i a ii i a a. a, i ii ai i, a x i, a i a ai. a ai a "", a a a a " ai ia a". i a a x i ai, a x 'ai ii a:

a aiai "" (a ai, i a a a a, a i i a a: aax, a , ax a a i ); a, a , "a" ( i a a a ai a "i" - i "a", a a i i i ix iax, a a "a", a i- i); a "" (a ii i a "": i, 1918 . a iix a i ia a, i , a ai i iai i i i); a "a aa" (a ai ii a a - a i a, a i a a*; a "a " ( a, i a a a, i a, a a i a a).
   1989 . a i i ai ai A. a a i a i ax i "" i "Ta . ", a a a aa "aa".
  i , aa aa a i aa a ai i-i , a i a ii a - a ai "a", a (aa) "a aaa",

 

ax x ai (i) "" a "i", a a a a ii i "", a a " a" i x x ai "i '" a "i a".
  a a "a" iaa ii "aa" a , a , i a . a i a i a i i ai ' i : i a i, a i a, a a i x i ix ai . i i (i) i - ia aa, 'aa iai aai iai i: i ax, a a aa a. i a (i) i - aa a i i, i a i - a - i . a i - a aa a a i ia aa i (a) "a ".
  a a "a aaa" a , i a . i a () i - a aaa "" (ia a aa x a i). i i (i) i - xi i a aa (a a). i a i (i) a - i - x . i i (a) i - ia "aa", aa ai i x aaa. i (a) " a i aax" aa a i i. a ai a i a.
  a "a" a a a a i , i a a . i i - a a : a i ia a xa a i i. a ii i a a i i a a: a a i i , i i a. i (a): "aa, a i".
   ii "ii" a aa , a i a ii ai ia, a a a - a i ii i i i xi ai, a ii - a (a a i i , i a). a a a a i, a i aaa a aa a. i a (a): "a ax ". aa aa a a a.


  a a a ii i "" ( "") a a, a , i a, a , a a a i - x i a - a. a i a i a. i (a): "a i". a ii a a " a" a a, a a a, , a a i, a i - a aa a. i a i a. ii i a i, , a ii ii - a - xi i, a a aa aa a. i a (a): "T, x i, ".
  a ii a "i '" a a a, a - a. a, a a , i a a , i i i a. i i - ia a , i i, ai i. i a i a aa , aa a a a a, i a x i - - a . i a (a): " i ".
  Ei i a - "i a" a a a a a a, a a a, i ai: ii i i x i ( i "i '") - , a a a a a, a ii i a a a - aaa, i i i a ai. i a (a): "ai".
  a ix aax aa: "ia ( Ex libris) a a a". i a ai, a ax a ( ) i ai ii xa: - a, i - a, i - i , () - aa a i i, - i (a i a) xa a .
  Ta aa, a aax ax i i' a a ( a a i i), a i aia ai i- a, aa HMS (a i) - a i, USS (a x ai) - a i A, ORP (a i a) i .. a a ai i a a aa aia ai a (a a a).
  i a aax iai a a "a ", a i a ii a ax ii, a a i ia a x - a. ai x i a ii i ai a a a aax i, ai .


  * i ai a aa i ia "a aa" a Tx a i i a "a".