A Ϊ I I A ί AI

  aa a a a I.Iaa i i a i aix i aix a xi X - a XIII .* ia i i i ii ii . a ai aaa i aa', aa i . Tii a i aa ai, a , ai a a i ia i xaa i a. x i ia, aa ii aa a.
i aa.
iiaa XIII (XV) .

   xi i i a - a, - ai. T a a ' i I.Ia a ai. Aai x i a i aii a i a, ii i. ai aa ai aa a , xi x , 'a i i , a ax x ai, i aiai i a .
  I. Ia - aax ii, i a a -ai a i i ia, , a, a -ai i** a ii ii ax x i "", "" xaa a.
Aa-ai ai
X .
i .aa.
. .aaia

   , a a a ai i, aai ii , ii, i-i a i. i - ai, i, i i a, , i , a, . a aiai ax x (a ix a), a iai ii i i ai, aa i i x i, ai a i a a i, a i. ia aiai i a i aa. i ia a aiai i, a a i a xaa aa x i a ia -ix i, a a i a - a i ii. a aia aa -i - a , a a axix axi. a . i a A. a i i ai a i : i, iai i i. ax a i i a a a iaa aa i (a a i ) i ia, ii i i i, ax ' a.
  a ax ai, a i i a i a x i , I. Ia, i a i , a, , . iaa aaa ai aiai ai, i a i a ii i aai, a aai - a ai, ai i a. a ai a a, a x i x. i a x aix a-a, aa i a x a ax , a i aaa-ia, i aa iai. i axii axi ax a, a a i a i a, i aa xi x x a x ii ia ax a.
   ii, a i a ai, ia, i aiai, ai ix i, a i . A i a (a), a ai ii a ia - aai i ix. ixa a i iiaaa i- i i i, a ia , a x ix a iax - a a. ia a ia a i iaa, , a aa, a - i a, i i - a .
aia aa-a
i ai

   i x i aiai x a X-XI ., a a x a x i, aaa a a i a ia a ax, xa a a a -ai ii 1183 ., i i aa ai i . a a a a i (a a, a a a) x i, a aaa ax a a x x, aa i a ai ia, , a a a i i i. ia i aai a a ax i aa aa a . a aa axi i ai .

  a, ai i i x, , 'ai , a a a i i. a a i ai, - aa aa i i a. Ta a i a a ii, . i a - ii , a a ii x . T a ii i a ii i ia i a aa i ii. i a i x i i a i i. a i , i aaa i. i a X-XIII . ia "ai" - i "i".
aa aa i ia
'a . i

  i ia ii ai a , aa. ai a i ii. T aa a, aai "aai a a xii i IX-XI .", . a aia i () i. ai ai a . a i a iai i a a- i -ia i " x i a i iai i ii i a i". Ta i 'a a a i i ai, a i ai aa . i i i i i i x . i i ( i a i), ii a a a .
  A a a ax aa. a x ii. aa, a ai, , I.Ia a i a - "ai x ai", "ai aa", "ai a ", "ai ", " ", " ( )", " x ai". ai a a , a . i a a i-aa xaaa iaix i a x a i, a , aa.
  Ta i i a x I. Iaa i a a, a a ii i ix a xi . a ii, a a i a a i i i a, a - "" a. ia a x a, ii x ia i , , ai a i i aa i ii aa a - a ia, i aa, a a i a ai.

EE

  * a .. a a X - aaa XIII . - aa; aaa: .-. a. a. A, 1997. - 212 .
  ** .. a a x . - a-, 1876. - .1 - 2. - 278 .; .. i i aa. - .: Aai x a, 1998. - 44 .