ВIЙСЬКОВО-IСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ
засновник - Центральний музей Збройних Сил України
число 13
Київ 2006
 
ЗМIСТ
ІСТОРІЯМикола КАРПЕНКО, Олександр СКРЯБІН
Київський кадетський корпус: сторінки історії (1852-1920 рр.)
У першій половині XVIII століття в Російській імперії постали привілейовані середні військово-навчальні заклади закритого типу - кадетські корпуси. А зародилися вони в Бранденбурзькій державі (Пруссія) в другій половині XVII ст. як школи, де готували дворянських дітей до військової служби.

Олександр ЛУГОВСЬКИЙ
Особовий склад військового міністерства Української Держави (за архівними документами)
Найважчим завданням, що постало перед гетьманом П.Скоропадським і його оточенням під час створення органів влади Української Держави, а серед них і Військового міністерства, був добір і розміщення кадрів. Щодо Військового міністерства, яке залишилося від УНР, то гетьман добре розумів неспроможність його сформувати нову українську армію.

Михайло КОВАЛЬЧУК
"Армія терпить понадто від тисячних ран..."
Військова історія доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. і сьогодні рясніє численними "білими плямами". Незважаючи на те, що бойовий шлях Армії Української Народної Республіки й Української галицької армії, боротьбу їх за українську державність історики досліджують уже не одне десятиріччя, чимало важливих тем у цій ділянці історичних студій і досі лишаються невисвітленими в науковій літературі.

Ігор СРІБНЯК
Початки української військової еміграції на Балканах
Українська військова еміграція в балканських країнах почала формуватися після закінчення Першої світової війни і звільнення з таборів сотень тисяч полонених та інтернованих українців, частина з яких із різних причин не поспішала виїжджати на Батьківщину.


ФОРТИФІКАЦІЇВолодимир ЛЕВЧЕНКО
Українська лінія
На теренах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей України, по берегах, узвишшях і долинах тихоплинних Орелі, Берестової й Береки досі можна бачити рештки давніх земляних укріплень. Розсунуті вали й рови довгими гонами зміяться по високих берегах річок, спускаються в долини, прямують через ниви й сіножаті, ховаються в мальовничих перелісках, гаях і байраках, зникають на околицях сіл і містечок, утворюють фортеці зірчастих абрисів. Це - залишки Української лінії. У Російській імперії XVIII ст. "лініями" називалися прикордонні земляні укріплення значної довжини, які прийшли на заміну "засечных черт" XVII ст. (такими, зокрема, були Тульська й Бєлгородська засічні смуги).


ЗБРОЯ, СПОРЯДЖЕННЯДенис ТОЇЧКІН
Українська козацька шабля ХУІІ-ХVIIIст.: морфологічні типи й осередки виробництва


ФАЛЕРИСТИКАСтепан ПАХОЛКО, Ольга МАРТИН
Котильйон - відзнака-оберіг українських вояків (1916-1950-ті рр.)
Досліджуючи українську фалеристичну спадщину національно-визвольної боротьби XX ст., треба особливу увагу звертати на світлини вояків українських військових формувань і розміщені на їхніх одностроях нетрадиційні для військової атрибутики відзнаки у вигляді виробів з бісеру.


МУЗЕЙВіктор КАРПОВ
Перші десять років


АРХІВМихайло КОВАЛЬЧУКА
Невідомі листи С.Петлюри до Ю.Тютюнника (червень - жовтень 1921 р.)
Публікація епістолярної спадщини Голови Директорії, Головного отамана військ УНР С. Петлюри - важливий складник вивчення українських національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. У Варшаві - в архівній колекції Національної бібліотеки й у фондах Центрального військового архіву - виявлено невідомі листи С. Петлюри за другу половину 1921 р. до начальника Повстансько-партизанського штабу при Головній команді Армії УНР генерала Ю. Тютюнника.

Михайла КОВАЛЬЧУК
Доповідь начальника Польового повстанчого штабу УНР полковника Ю.Отмарштейна Головному отаманові про рейд української повстанчої армії протии більшовиків у листопаді 1921 р.
Другий Зимовий похід частин Армії УНР у листопаді 1921 р. став трагічною завершальною сторінкою в історії українських національно-визвольних змагань 1917.1921 рр. Поразка сформованої в польських таборах з військ УНР Повстанчої армії означала невдачу спроб викликати в Україні загальне повстання проти більшовицького режиму.

Олександр СКРЯБІН
Сторінки щоденника Миколи Ігнатьєва
Сегодня холодно, но пока хоть ничто с неба не падает. Семенова что-то нет. А он мне нужен, чтоб решить вопрос, двигаться на Болгарию или ждать...


УНІФОРМІСТИКА. ВЕКСИЛОЛОГІЯМикола ЧМИР
Прапори на позначення місця розташування органів військового управління Галицької армії (серпень 1919р.)
За прикладом Дієвої армії УНР у серпні 1919р. в Галицькій армії було також запроваджено систему прапорів на позначення місця розташування органів військового управління.

СИМВОЛІКАОлександр МУРАВЙОВ
Головні символи нашого війська


Автори
Автори
Карпенко В., доктор історичних наук, професор Національної академії оборони України <br>Ковальчук М., кандидат історичних наук <br>Ленченко В., науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру шевського НАН України <br>Луганський О., кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського <br>Мартин О., кандидат економічних наук, доцент Львівського державного університету безпеки життєдіяльності <br>Пахолко С., колекціонер, краєзнавець <br>Скрябін О., заступник начальника ЦМЗСУ, майор <br>Срібняк І., доктор історичних наук, професор Київського національного лінгвістичного університету Тоїчкін Д., кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України
ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ    число 13 2006р.